Author Topic: विसरुन जा तु मला....  (Read 1757 times)

Offline Lyrics Swapnil Chatge

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 353
  • Gender: Male
  • तुझ्या आठवणीचे क्षण....अन् क्षणात गुफंलेले वेडे मन
    • तुझ्या आठवणीचे क्षण...
विसरुन जा तु मला....
« on: December 14, 2013, 07:31:14 AM »
विसरलो तुज मी...

निळे निळे स्वप्न हे,

आकाशातुनी वाहणारे,

पाऊस होऊनी बरसू लागले...

काळोख अंधाराशी मैत्री होऊ लागली..

भान हरवून या राती,

आता माझा कुणीच नाही..

मी प्रत्येक वेळ प्रत्येक क्षण,

मी स्वताला सागंत राहतो..

विसरलो तुजं मी....!!

दुरचं जर करायचं,होत

तरं जवळ कशाला केलि होतीस,

तुला देखील केव्हातरी प्रेम होईल..

तुझा देखील प्रेम तुटलं,

तूला कळेल असे,

दुर राहण्याचा क्षण...!!

तेव्हा तु रडशील,

डोळे भरुनी..

कोणी नसेल तुझा,

फक्त माझ्याविन..

विसरुन जा तु मला..

विसरलो तुजं मि..

स्वयं लिखीत:-
     @स्वप्नील चटगे

Marathi Kavita : मराठी कविता