Author Topic: तुझा ही हाथ सुटणारच आहे ....  (Read 956 times)

ते तुझे  हसणे  नव्हते
ते नशिबीच  पडले होते
दारिद्र्य लाभले मज
आयुष्यही दुखांनेच घेरले होते ....

खरेच शोना माझ्या ह्या दारिद्र्यात 
तुझा ही हाथ सुटणारच आहे ....

तू   जाशीलही  निघून
ही वेळच  तशी आहे
सगळे  सोडून  गेल्यावर
मला तूच किती वेळ सांभाळणार आहे ......

तुझे सुख तुला मिळावं
आजवर दुसरं काहीच  स्वप्नी नव्हतं
आजही देवाकडे हाथ जोडून
तुला सुखी ठेवच म्हणणार आहे .......

खरेच शोना माझ्या ह्या दारिद्र्यात 
तुझा ही हाथ सुटणारच आहे
एकटा आलो  इथवर  अन  मी
आता एकटाच  विरहात जाळणार आहे  ....

खरेच शोना माझ्या ह्या दारिद्र्यात 
तुझा ही हाथ सुटणारच आहे....
-
©प्रशांत डी शिंदे
दि.१५-०१-२०१४