Author Topic: भेट  (Read 1242 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
भेट
« on: January 19, 2014, 11:30:38 PM »
आता तर गोष्ट आपुली
इथवर येवून आहे ठेपली
आलीस तू अन गेली
मी चौकशीही न केली
 
नाही तसे सारे काही
विसरलो मी अजुनी नाही
पण स्मृतीचेच सांगाडे ते
जीव त्यात आता नाही

डोळ्यामध्ये तुझ्या पाहिले
भाव पाटी स्वच्छ पुसले
नव्हती त्यात ओळख कुठली
नव्हतेच जणु घडले काही
 
मग तो शिक्का सरकारी
ठपकन कागदावरी मारुनी
नेक्स्ट कोरडे तुज म्हणुनी
दूर सारीले मी नजरेपासुनी   


विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: April 19, 2014, 12:31:43 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता