Author Topic: मंगळसूत्र तुटता  (Read 950 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
मंगळसूत्र तुटता
« on: February 02, 2014, 10:24:01 PM »
सगळीच सूत्रे होती तुटली
नाती विटून विरून गेली
मंगळसूत्र पण तुटता अचानक
कावरीबावरी ती होती झाली
क्वचित हाती तिने घेतला
नोझल स्पँनर शोधून काढला
खटपट करून कडी निसटली
जोडण्याचा अन यत्न केला
अश्या कामात धावणारा तो
लांबून फक्त पाहत होता
आता जोडाजोडी करण्यात
त्याला मुळी इंटरेस्ट नव्हता
प्रयत्नांती ते नच जुळले
वैतागून मग वदली ती
सोंगढोंग या जगासाठी
उगा करावी लागती ही 

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: April 19, 2014, 12:30:18 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता