Author Topic: आज सगल सम्प्लय......  (Read 1187 times)

Offline shashank deshpande

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
आज सगल सम्प्लय......
« on: April 26, 2014, 07:46:26 PM »
आज सगल सम्प्लय......
आज सगल सम्प्लय......
आज सगलच सम्प्लय.....

त्या अथवनि सम्प्ल्या,ते गोड क्षन सम्प्ले...
रहिला आहे तो फक्त त्रास आनि दुरावा....
तो कधिच सम्पवता येनर नाहिये......

आज सगल सम्प्लै......

ते हस्न सम्प्लय,त्या खोड्या सम्प्ल्या
रहिले आहे ते फक्त अश्रु जे कधि पुस्ता येनर नाहिये.....

आज सगल सम्प्लय......
आज सगलच सम्प्लय.....

आस महन्तात कि गेले ते दिवस रहिल्या त्या अथ्वनि
याच अथ्वनि मनात घर करुन राह्तात....
याच अथ्वनि विसराय्चा प्रयत्न करतोय....

आज सगल सम्प्लै......
आज सगलच सम्प्लै.....
by shashank
26/04/2013

Marathi Kavita : मराठी कविता