Author Topic: तो निघून जाता ..  (Read 1101 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
तो निघून जाता ..
« on: May 09, 2014, 12:29:21 AM »


पाहल्या वाचून मागे 
तो गेला असे निघून
फुटलेल्या शब्दातून
स्वप्न गेले विखुरन

भावनांच्या भरतीने
मन होते भारावले
यौवनाच्या वादळाने
विश्व सारे गंधाळले

चार हाती रुजविले
रोप का जळून गेले
प्रेम होते शिंपले वा
अन्य काय ते वेगळे

सुटण्याचे दु;ख नाही
प्रतारणेची वा व्यथा
चुकले मीच कळूनी 
स्वप्न पहिले ते वृथा

येणार तो नाही आता
मीही मागे जाणार ना 
घाव काही असतात
सोसण्यास जळतांना

 विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: May 10, 2014, 08:15:46 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता