Author Topic: तोच चेहरा  (Read 1017 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
तोच चेहरा
« on: May 09, 2014, 10:13:16 PM »
क्षणात सरले
सारे संचित
रित्या ओंजळी
रितेच भाकीत
श्वासामधले
प्राण जळले
मागे उरले
भास आंधळे
नकोत स्वप्ने
नकोच जळणे
असे असू दे
उदास जगणे
भिर भिरणारी
फुलपाखरे
चंद्र तारे ही
नको नको रे
तोच चेहरा
पुन्हा पुन्हा
अलभ्य तरीही
पुसता पुसेना

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: May 10, 2014, 08:22:27 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता