Author Topic: ती स्थळाचे सांगताच  (Read 789 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
ती स्थळाचे सांगताच
« on: June 27, 2014, 08:39:09 PM »
ती स्थळाचे सांगताच   
प्रभा मनातील काजळते
वेडे हृदय का न कळे   
इतके असे कुणात गुंतते
आवडणे तिचे मनाला   
अगदी खरेखुरे असते
आणि झुरणे मनातील 
विलक्षण सुंदर असते
हवेपणाला त्या माझ्या
हट्टाचे जरी कोंदण नसते
तिच्या वाचून जगणे पण
एक असह्य शिक्षा असते
हजार भिंती हजार अडसर
भयकंपित मन कातर होते
पण जुगारी डाव लागता 
जगणे मरणे हाती नसते

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: June 27, 2014, 11:33:38 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता