Author Topic: तू माझ्याविना जगायला शिक ..............  (Read 2388 times)

जगायला शिक माझ्याविना तू
पुन्हा  स्वप्न नवे पाहायला शिक

जीवनाचे डाव खेळलो आपण
मी हरलो तू फक्त जिंकायला शिक

हातात नशीब गोंदलय  तुझ्याही
एकटेच दुखांशी लढायला तू शिक

हरवलेत दोन जीव
एकाचे हृदय तर स्पंदन दुसरयाचे
देवाकडे अश्रू गळून
प्रेम आपले परत मागायला शिक

जगायला शिक वेडी
नसेल उद्या मी तू
माझ्याविना

जगायला शिक ..............
-
©प्रशांत डी शिंदे
दि.१०-०७-२०१४