Author Topic: मन पाखरू  (Read 919 times)

Offline raj4u

  • Newbie
  • *
  • Posts: 23
मन पाखरू
« on: July 12, 2014, 05:39:30 PM »
मन पाखरू उंच आकाशात जाई
 
 कुणा उमगत नाही संवाद नाही..!
 
 एकटाच घुटमळत व्याकुल होई
 
 कुणासाठी वेडावलं कळत नाही..!!
 
                © राज पिसे*

Marathi Kavita : मराठी कविता