Author Topic: तुझी वंचना, साधना, होत आहे  (Read 624 times)

Offline madhura

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 271
  • Gender: Female
  • I am Simple
तुझी वंचना, साधना, होत आहे
 तुलाही अता, वेदना, होत आहे
 
 पुन्हा मेघ आलेत, आश्र्वासनांचे
 पुन्हा एकदा, गर्जना, होत आहे
 
 जशी लागली, ओहटी आसवांना
 मनाचा किनारा, सुना होत आहे
 
 जरा कुंडलीला, विचारून बघ तू
 मनोकामना, वासना होत आहे
 
 नवा क्षण, नवा क्षण, नवा क्षण कशाचा
 नव्याने म्हणेतो, जुना होत आहे
 
 कशाला उगी, फुगवटा पाहिजे रे
 तुझे बोलणे, वल्गना होत आहे
 
 शिळा एक होती, घडविलीस मूर्ती
 मलाही अता, भावना होत आहे
 
 तुला स्पर्श केला, असा भास झाला
 किती गोड, संवेदना होत आहे
 
 जिथे तू तिथे मी, जिथे मी तिथे तू
 दुरावा `इलाही', गुन्हा होत आहे
 
--इलाही जमादार