Author Topic: आईला भेटायला कधी जायचं ?  (Read 926 times)

Offline Anil S.Raut

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 205
आईला भेटायला कधी जायचं ?
« on: September 10, 2014, 02:00:32 PM »
एकानं आग झालं तर-
दुस-यानं पाणी व्हायचं,
एकानं वणवा झालं तर-
दुस-यानं पाऊस व्हायचं....

हे सगळं शहाणपण
मीच तुम्हाला शिकवायचं ?
सांगा ना बाबा,
आईला भेटायला कधी जायचं ?

झाले असतिल हेवेदावे
दुखावली असतिल मने
`सामंजस्य´ हा एकच उपाय
जरी असतिल हजार कारणे...

घेतली सुटका करून दोघांनीही
पण माझ्या मनानं काय करायचं ?
सांगा ना बाबा,
आईला भेटायला कधी जायचं ?

घर म्हटलं कि
भांड्याला भांडं लागतंच असतं
आवाज होवू नये म्हणून
भांड्यांना थोडं गोंजारायचं असतं...

हा कसला न्याय तुमचा-
भांडंच कसं मोडीत काढायचं ?
सांगा ना बाबा,
आईला भेटायला कधी जायचं ?

तुमचं सगळं खरं झालं हो
पण माझा काय दोष होता ?
एकमेकांना दोष देता देता
दोषांचा डोंगर माझ्यावरच कोसळत होता....

लवकर ठरवा आई-बाबा,
नाहीतर
विरहाने हे प्राणपाखरू उडून जायचं...
सांगा ना बाबा,
आईला भेटायला कधी जायचं ?
आईला भेटायला कधी जायचं ?

*अनिल सा.राऊत*
9890884228

Marathi Kavita : मराठी कविता