Author Topic: तिज कसे उमजावे  (Read 871 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
तिज कसे उमजावे
« on: October 08, 2014, 11:48:05 AM »
चार थेंब पाण्यासाठी
जळुनिया कोंब गेले
तिच्याहाती भांडे तरी
तिने हात बांधलेले

मरणार्‍या प्रत्येकाला 
जीवनाचे दान हवे
कोण किती रुजलेला
तिज कसे उमजावे

तसे तर माळ सारे
उभे सारे तहानले
कुणाकुणा तिने द्यावे
तनमन थकलेले

एक आता भरवसा
मेघुटांच्या मालकाचा
वाहुनिया क्षोभ जावा
लादलेल्या जीवनाचा

विक्रांत प्रभाकर

« Last Edit: October 10, 2014, 09:26:57 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता