Author Topic: अश्रुविन हातात न राहिले काही  (Read 1014 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
अश्रुविन हातात न राहिले काही
आक्रंदन मनात या भरुनिया राही

घोड्यावरी बसुनी तो मंडपी आला
सजुनी पैठणीत ती खांद्यावरी शेला
सनईसवे मंगलाष्टक नाद नभी मिनला
कोपऱ्यात दूर मी विवश सारे पाही

 
अश्रुविन हातात न राहिले काही
आक्रंदन मनात या भरुनिया राही


उधळल्या अक्षता वाजंत्री वाजली
तयाच्या जीवनाची वाट सुरु झाली
जाहली बिदाई गाडी निघून गेली
प्रीत माझी भग्न उरात मी वाही

अश्रुविन हातात न राहिले काही
आक्रंदन मनात या भरुनिया राही

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: October 19, 2014, 02:46:18 PM by MK ADMIN »