Author Topic: तुटलेली दोर  (Read 941 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
तुटलेली दोर
« on: October 25, 2014, 07:30:58 PM »

एक दिवस
अगदी अचानक
पक्की बांधलेली 
दोर  एकदम
तुटलेली दिसते
आपण म्हणतो
अरे !!
असे कसे झाले !!
तुटेल असे
वाटत नव्हते
वरून पक्की
छान मजबूत
आलबेल तर
दिसत होते ...
 
ओझे वाहणे
ताण साहाणे
हे तर
प्रत्येक दोरीचे
प्राक्तन असते
पण कधीतरी 
तिचे ओझे
जड होते
वाहता वाहता
सहन शक्ती
संपून जाते
एकेक धागा
हळूहळू मग
तुटत जातो
अंतरीचा पीळ
क्षणोक्षणी अन
सुटत जातो
कापणे ..
एका क्षणाचे
फलित असते
तुटणे ..
युगा युगांचे
मरण असते


विक्रांत प्रभाकर


« Last Edit: November 12, 2014, 10:47:22 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता