Author Topic: माफ कर मला  (Read 2018 times)

Offline Sachin01 More

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 204
  • Gender: Male
माफ कर मला
« on: November 07, 2014, 05:48:14 PM »
रागावतो तुझ्यावर तेव्हा खुप वाईट वाटत,
तुही राग मानते तेव्हा जगण नकोस वाटत.
ऐक ना ऐक पण माझ्या जीवाला मनच परक वाटत,
तुझ्यावाचुन जगण मरण्यातच कटत...
तुला कस सांगु तुझ काय चुकत?
माझ्या मनालाच या जगाच गणित रुतत....

Marathi Kavita : मराठी कविता