Author Topic: अल्बम  (Read 580 times)

Offline Mangesh Kocharekar

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 95
अल्बम
« on: November 20, 2014, 03:43:49 PM »

                                  अल्बम           
अल्बम पाहता पाहता मी माझ्याच फोटोशी थांबतो
लहानपणी काय गंमत होती माझ्याच मनाशी सांगतो
मोठेपणाचे कटू अनुभव माझ्या फोटोतील छबीशी मांडतो
लहानपण देगा देवा मी निय्यन्त्याकडे मागतांना भांडतो
   जगतांना सुख- दु:ख,उन -पाऊस हे नियमाचे सोबती
   सैनिकान का बाळगावी रणांगण अन लढण्याची भीती ?
   जीवनाच्या  वाटचालीत संकट ही प्रगतीची मोठी नाकी
   अडथळा आल्याशिवाय कळणार नाही प्रयत्नाची महती
प्रत्येक फोटो म्हणजे असतो जगण्याची एक आठवण
फोटोतील दृश्य म्हणजे अनुभूतीची मोहक जुनी साठवण
लहान वयातील प्रसंग म्हणजे निशब्द आनंदाची उधळण 
बालपण म्हणजे निर्व्याज जगण्याचे सुखी अन स्वस्थ साधन
    अश्या अनेक फोटोमध्ये गुंतल आहे माझ वेड मन
    त्या नाजूक आठवणीवर मी फुलवल आहे माझ जीवन
    कधी दमलो,कधी थकलो तर जागृत होते कप्प्यातली साठवण
     अंतरंग धुवून टाकते अन हसवते त्या निरागस फोटोची आठवण
                   मंगेश कोचरेकर
« Last Edit: November 20, 2014, 04:10:31 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता