Author Topic: ॥ माझिया मना ॥  (Read 799 times)

Offline Rajesh khakre

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 167
॥ माझिया मना ॥
« on: November 23, 2014, 02:54:35 PM »
नको रे माझ्या मना
आता नको वाट पाहू
नको आता आणखी साहू
नको वेड्या आशेत राहू ॥

नको कुणासाठी झुरणे
व्यर्थ ठरे हुरहुरणे
नको कुणासाठी मरणे
नको उगा काही करणे ॥

नको मनाला ती आशा
नको पांगळी निराशा
नाही साहवत आता
मनाची ही दशा ॥

का रे मना गुंततो तु
काही क्षणातच कोठे
गुंता सोडताना व्यथा
किती होतात येथे ॥

काल कोण तुझे होते
आज कोण झाले तुझे
तुझे माझे सोडून दे रे
उद्या कोण आहे तुझे?  ॥

तुझी वेदना रे मना
नाही कळणार कुणा
नको वाटू देऊ उण्या
सुप्त मनीच्या त्या खुणा ॥

तुझ्या "प्रामाणिकपणाच्या
आयचा घो" केला कुणी
नको वेदना ती उरी
नको डोळ्यामधी पाणी ॥

नको नशिबाला दोष
नको कुणा दोषारोप
नाही कुणी दोषी येथे
नको तुझ्या मना त्रास ॥

उषा कितीक होतील
निशा कितीक जातील
मनी तुझ्या लालीमा
किती वेळ ठेवशील? ॥

किती मना समजावू
दे रे सोडून तो नाद
नको कान टवकारु
कुणी देणार नाही साद ॥

उमलत्या या कळिची
येथे हत्या केली कुणी
कोणा मानावे साक्षीदार
आणि कोणा आरोपी ॥

नको सुखाचा उमाळा
नको दु:खाची गुंफण
खरे वास्तव सोडून
नको रंगवू तू स्वप्न ॥


सुखस्वप्ने मनीची ती
कधी झाली का पुरी?
दे ना सोडून त्यांना
का कवटाळतो उरी ॥

किती जमा करशील
तुझ्या मनाच्या तुकड्यांना
किती वेळा जोडशील
भावनांच्या साखळ्यांना ॥

माझ्या मना सांग
कोण तुला समजावणार
कुणाचे नाही कोणी येथे
कधी तुला कळणार?  ॥

---राजेश खाकरे
Mo.7875438494
rajesh.khakre@gmail.com

Marathi Kavita : मराठी कविता