Author Topic: ओरखडे मन झाले  (Read 804 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
ओरखडे मन झाले
« on: December 05, 2014, 09:59:56 PM »
कुण्या दु:खास रडावे
किती घाव सांभाळावे
भोवताली टोचणारे     
सवाल कसे जगावे |
 
ठरविले मीच होते   
जीवनास वल्हवावे
तुटताच होडी माझी 
दोष मी कुणास द्यावे  |
 
चालुनी येताच इथे   
पायाखाली गेली दृष्टी
कळे कुठे आलोय मी
हि वाट माझी नव्हती |
 
सुखांचीही बाधा होते
वाकलेल्या मनास या
चुकलेली वाट माझी
हरवली डोळ्यात त्या |
 
विझावे म्हणूनिया का
विझता येते दिव्याला
काळीज का कुरवाळी
आपल्याच वेदनेला |
 
घेवूनीया खांद्यावरी 
पुन्हा त्याच संभ्रमांना
वळता येते का कधी
सांजवेळी पावूलांना |
 
सांडिले सारे जरी मी
आधार वेडे मानले
सुटता मनात पुन्हा 
नभ काळे झाकोळले
 
मनावरी ओरखडे
ओरखडे मन झाले
स्पर्शणाऱ्या मृदुलाचे
हात अन रक्ताळले |
 
विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: December 10, 2014, 04:22:02 PM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता