Author Topic: व्यर्थ प्रयत्न ..  (Read 985 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
व्यर्थ प्रयत्न ..
« on: December 11, 2014, 09:23:44 PM »


तुला मनातून पसून टाकायचा
प्रत्येक प्रयत्न माझा
असफल होत आहे
कदाचित तो प्रयत्नच
मला तुझ्या स्मृतीत
अधिकाधिक गुरफटवत आहे .
आणाभाका नाहीत कसल्या
वा नाही देणे घेणे
हातात हात गुंफणे
वा डोळ्यात डोळे मिसळणे
कधी नाही कुजबुज केली
कधी प्रेमपत्र अन लिहिली
तरीही तुला माझ्या मनाची
जाणीव नसेल असे नाही
पण तू असतेस अशी
अलिप्त शांत दुरस्थ
जणू की काही घडलेच नाही
अन मी
सुखद तुझ्या आसक्तीत
गुदमरून कासावीस झालेला
धरतो रोखून श्वास
त्या गुदमरण्यातच 
मरण यावे म्हणून

विक्रांत प्रभाकर
« Last Edit: December 13, 2014, 11:12:58 AM by MK ADMIN »

Marathi Kavita : मराठी कविता