Author Topic: नाही साहेब तुमचा मला राग नाही  (Read 854 times)

Offline sanjay limbaji bansode

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 260
नाही साहेब तुमचा मला राग नाही
तुमच्यावर डरकायला मी काही वाघ नाही ! !

बारा महीने कष्ट करून मी जे पिकवीतो शेत
त्याच्यातल कोरभरही माझ्या हाती नाही येत !

सरकार दया मया करून जे अनुदान देत
ते तर सार तुमच्या खिशातच जात !

माजलेला वळू तुम्ही आमच  थोड ऐकणार
विचारल कुणी तुम्हा,  आमच्या नावानेच बोंबलणार!

तरीही तुमच्या चरित्र्यास थोडाही डाग नाही
तुमच्यावर डरकायला मी काही वाघ नाही ! !

लाखों करोडोचे अनुदान डोक्यात काही बसत नाही
खात्यात येते तेंव्हा काय कराव सुचत नाही !

त्या पेक्षा जास्त ते येण्यासाठीच खर्च केलेले असतात
ते काढण्यासाठी जेवढे खर्च केले, तेवढेही ते नसतात !

बोलू तर कुणाला बोलू आम्हाला कुणाची साथ नाही
तुमच्यावर डरकायला मी काही वाघ नाही ! !

संजय बनसोडे
« Last Edit: January 06, 2015, 09:14:32 PM by sanjay bansode »