Author Topic: मन  (Read 1173 times)

Offline Shivshankar patil

  • Newbie
  • *
  • Posts: 22
मन
« on: January 12, 2015, 08:09:40 PM »
मन


तयांच्या विचारामध्ये का येतो दुरावा
बोलणारे ते का झाले अबोल....
आहे मकंरद फुलामध्ये तोवर का जिव्हाळा
मावळतीच्या सुर्याची ही का अवहेलना...
जिर्ण या देहाची किती ही प्रःतरणा
व्याकूळ होउनी आर्त हाक मारी
नसे ऐकाया कोणी तडफड या जीवाची.
सगे सोयरे सवंगडी हे उरले,आता आठवणीतच...
हुंदका हा म्हणे नको येऊ बाहेर
आवरावया याला, नाही कोण आता
इतके का संवेदनाहीन  झाले मानवी मन....


shivshankar b patil
  9421055667.

Marathi Kavita : मराठी कविता


ashish lokhande

  • Guest
Re: मन
« Reply #1 on: January 13, 2015, 07:32:11 AM »
One Day You will Miss me Like I
Missed you
One Day You will Cry for me Like I
Cried for you
&
One day You will Love me But I Won't
Love
you..?