Author Topic: ---- विरह ----  (Read 951 times)

Offline SHASHIKANT SHANDILE

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 349
  • Gender: Male
  • शशिकांत शांडिले, नागपुर
---- विरह ----
« on: March 17, 2015, 01:05:47 PM »
आजही तूझ्या सोबतीचे क्षणं आठवते
रूप तुझे मन मंदिरात आजही आढळते
तुजे हातात हात धरून तासंतास बोलणे
मला बघून तुझे लाजणे आजही आठवते

कळेना आपल्यावर विरहाची पाळी कशी ओढली गं
अतूट आपल्या प्रेमात शंकेची रेखा कुणी खेचली गं
नकार होता एक दुसऱ्या वीणा आपले जगण्याला
आज चेहराही बघणे पटेना आपले आपल्याला

तू असता न असता तु मला आजही आठवते
तुझ्या संगतीचे सुंदर स्वप्न आजही पडते
तू नसल्याचा दुखं नि आभास असण्याचा
मला नाही आता आसरा तुझ्या प्रेमाचा

जगावे म्हणावे तुझ्या विन कसे गं जगावे
तुझ्या आठवणींचा गोळ साठा कसे संपवावे
तू परतुनी मला पाहशी जेव्हाही उदयाला
मी एकटाच दिसेन  विरहात आपणाला

शशिकांत शांडीले (SD), नागपूर
९९७५९९५४५०
Its Just My Word's

शब्द माझे!

Marathi Kavita : मराठी कविता