Author Topic: जगायला शिक आता नव्यान ।।।  (Read 781 times)

Offline Prem Mandale

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 136
  • Gender: Male
  • एक शापित प्रेम वेडा (Alone Kils)
आयुष्यात थोडस पाप केल पण
त्याची शिक्षा एवढी मोठी
 मिळेल वाटल नव्हत ।।

माझच मन मला आज बोलत आहे
कि प्रेम तुझ्याजवळ सगळ
काही असुन आज तु
भिकारी आहे

प्रेम तु हे मान्य कर आज पासुन
तु एकटा आहे कुणी
नाहीं तुझ

आता जग फक्त तुझ्यासाठी

नको रे  धावु न मिळणार्या
 गोष्टीमांग 

जगायला शिक आता नव्यान ।।।

स्वलिखित - Prem Mandale

Add Me Facebook :: https://m.facebook.com/alonekils1?refid=17&ref :(