Author Topic: दिवस निघून गेले ते  (Read 1172 times)

दिवस निघून गेले ते
« on: April 22, 2015, 11:11:47 PM »
दिवस निघून गेले ते
वेडं स्वप्न पाहायचे
एक नजर फक्त
आणि प्रेम व्हायचे
 
भरूनी  रंग पंखात
फुलपाखरू उडायचे
गंध घेऊनी फुलांचा
पाकळ्यात दडायचे

वेणीच्या फुलांनमध्ये
फुल होऊन रहायचे
दिवस निघून गेले ते
वेड स्वप्न पहायचे

विखुरलेल्या शब्दांना
एका सुरात बांधणे
दिवसाही पडायचे
आभाळात चांदणे

चांदण्यांच्या चंद्रमौळी
प्रकाशात न्हायचे
 दिवस निघून गेले ते
वेड स्वप्न पहायचे 

ओठांवर शीळ घेऊन
नुसतेच चालायचे
तोंड न उघडता
डोळ्यांनी बोलायचे

भावनांच्या वाहत्या
प्रवाहात वहायचे
 दिवस निघून गेले ते
वेड स्वप्न पहायचे
 ेMarathi Kavita : मराठी कविता


चित्रांगदा

  • Guest
Re: दिवस निघून गेले ते
« Reply #1 on: April 27, 2015, 09:49:41 AM »
दिवस निघून गेले ते
झाले एके दिशी
कुणा एकीशी लगीन
झाली पुढे दोन
मुले यथाकाल
अन्‌ करुनी खर्डेघाशी
कुण्या एका हपिशी
करतो माझा संसार