Author Topic: मला विसरुन जा....  (Read 1101 times)

मला विसरुन जा....
« on: April 23, 2015, 07:52:40 PM »
तु विसर मला
क्षणांत कसं आलं  ओठांवर
प्रेमाचा असा अंत का ?

निघुन  जावं दुर कसे
कसे मनाला समजवावं
प्रेमाचा काय दोष माझ्या
मिळावा विरह ओंजळीत ह्या

कसे येतं ओठांवर
मला विसरुन जा....

आठवण  बनुन तरी भेटायचं नाही
सोबत मग सारंकाही घेऊन जा
अगदी हे आयुष्यसुद्धा

तुजवीन जगावं कसे
मनाला तेवढं सांगुन जा......

पुन्हा भेटावं वाटतं मनाला
डोळ्यांत तुला सामावुन घ्यावं वाटतं
तुझ्या मिठीत विसावं वाटतं
ह्रदयाला एकदा सांगुन जा
नातं हे आपलं
पुन्हा एकरुप होऊन जा.......

-
©प्रशांत डी शिंदे....
दि.२३.०४.२०१५
« Last Edit: April 23, 2015, 08:04:50 PM by प्रशांत दादाराव शिंदे »

Marathi Kavita : मराठी कविता