Author Topic: असं काही सांगता येत नाही  (Read 654 times)

Offline Rajesh khakre

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 167
प्रेमाला मिळेल प्रेमानेच उत्तर
असं काही सांगता येत नाही
तुमच्या विरहाला समजेल हरएक
असं काही सांगता येत नाही

तुमच्या भावना ओळखेल प्रत्येक
असं काही सांगता येत नाही
मनाची संवेदना जाणेलच कुणी
असं काही सांगता येत नाही

दुःखाचा दाह अनुभवेल कुणी
असं काही सांगता येत नाही
तुमच्या श्वासात जगेल प्रत्येक
असं काही सांगता येत नाही

तुम्ही आणि तुमचे विश्व एक
तुमच्यासाठी जरी अलौकिक
या विश्वात रमेलच कुणी
असं काही सांगता येत नाही
--- राजेश खाकरे
Mo.7875438494
rajesh.khakre@gmail.com