Author Topic: अश्रुच्या पाऊसधारा  (Read 786 times)

Offline radhe92

  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
अश्रुच्या पाऊसधारा
« on: May 26, 2015, 02:34:14 AM »
……………अश्रुच्या पाऊसधारा………………. .
 
थेंब ,थेंब पावसाचे
कधी रिमझिम
कधी मुसळधार धारा,
नागमोडी वळणावर
आजकाल सरळ वाहतो वारा ………
              कधी एकटेच वाटते मनी ,कधी उदास
              कधी फक्त स्वप्नात करतो
              तुझ्या नावाचा नारा,
              शेवटी शेवटी उरलेत फक्त
              डोळ्यात अश्रूंच्या पाऊसधारा …………………
अश्रूंच्या  या पावसात
मीही चिंबचिंब भिजतो
माझ्याच सावलीला
मी अंधारात भिडतो ……………
             कधी रडतो
             कधी फक्त हसवे गाल
             कुवत आमची  जशी
             आम्ही घोडयाच्या पायातले नाल ……………….
भटकतो कधी कधी
पावसातून वाटचूक होते
चुकलेल्या वाटेवर चालताना
कधी कधी हस्य्मय बात घडते ……………….
             अश्रूंपाऊस  अन मी
             मग हातमिळवणी करतो
             पाऊसधारा अश्रूंच्या
             मी माझ्याच कपाळी लावतो
             नकळत स्पर्श्य आठवणींचा होतो
             तुटते मग हातमिळवणी
             अन
             पुन्हा पुन्हा अश्रूधारा बरसतो
             पाऊसधारा कोसळतो ………………… 

Sandip S. Bailkar(8600959446)
B.E.Computer
D.Y.PATIL COE PUNE
   

Marathi Kavita : मराठी कविता