Author Topic: किती सोप्प असत , कोणाला टाळण ।  (Read 1219 times)

Offline Prem Mandale

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 136
  • Gender: Male
  • एक शापित प्रेम वेडा (Alone Kils)
किती सोप्प असत , कोणाला टाळण ।

कितीही सांगितलं या मनाला तरीही ., ऐकत नाही ,
आज परत एक गैर समज दूर झाला ………….
"एक"-मेकांना समजून घेताना , कधीच वाटल नाही कि
,
शेवटी तो "एक" मीच आहे … जो समजून घेतो…
वाटायचं कि , आपल्याला कोणीतरी ऐकेल , अस
मिळालं ।
समजून घेईन ,
चुकत असेल तर सांगेन ,
पण हसायला येत असत , स्वतःवरच … आणि नंतर
, सगळ झाल्यावर ….
किती सोप्प असत , कोणाला टाळण । १)

मन मानत नाहीये …, कि अजूनही "ती" जातीये …
एका अशा ठिकाणी कि , परत कधीच , चुकूनही या
वाटेकडे बघताना ….
तिला " हि वाट" मोकळी नजर असावी , अस वाटेल
… !
आणि एक वेळ अशी हि होती कि ,
एकट रस्त्याने चालताना सुद्धा , तिला …
मी सोबत असल्यासारख वाटायचं … खरंच ….!
किती सोप्प असत , कोणाला टाळण । २)

आजही बोलताना वाटत तिला सांगाव,
कि …. चांगल आहे विसरलीस ते ;
कि परत त्याच FEELINGS , ज्या आधीही
या समाजाकडून मिळत राहिल्या , त्या तुझ्यामुळे
सतत या जिवाला
हेच आठवण करून देतात कि , खरंच …. !
किती सोप्प असत , कोणाला टाळण । ३)

पण एक वेळ अशीही येईल कि ,
तुला हेच वाटावे …,
खरच ; आज मी असतो अजुनहि ,
तर तुला समजावू शकलो असतो ,
ऐकू शकलो असतो ,
पण , …. पण "ती वेळ" शेवटची असेल ।
कारण , या शरीरातून , या मनातून ….
तेच भाव … तुझ्या पर्यंत पोहोचायला , त्या
FEELINGS ,
त्या भावना , माझ्यात उरल्या नसतील … !
आणि त्या वेळी , तुही हेच म्हणशील कि….
" Prem " खरंच …,
किती सोप्प असत , कोणाला टाळण । ४).

स्वलिखित - Prem Mandale (Alone Kils)

Add Me Facebook :: https://m.facebook.com/alonekils1?refid=17&ref