Author Topic: तुझ्या दारी..  (Read 760 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
तुझ्या दारी..
« on: June 02, 2015, 09:55:42 PM »


हे माझे उदास गाणे
तुझ्या दारी आले कधी
हाकलून त्यांना दूरवर
घालवू नकोस कधी
चोचभर पाणी दे
घासभर प्रेम दे

शेवटचे कडवे
लांबलेच जर कधी
कंटाळून तयास सोडून
जावू नकोस कधी
क्षणभर साथ दे
मनभर दाद दे

फार काही सांगत नाही
गळा ओळ घालत नाही 
तुझ्यासाठी लिहिले तरी
तुला मी मागत नाही
ओठावर हसू दे
पुसलेले आसू दे

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/Marathi Kavita : मराठी कविता