Author Topic: त्रास  (Read 882 times)

Offline dattarajp

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 133
त्रास
« on: June 13, 2015, 09:28:19 PM »
          त्रास

खूप त्रास होतो मला
तुझ आस वागणे पाहून.
माझे प्रेम लेख तुझ्यावर होते.
ते दुसऱ्यावर नाहीत म्हणुन.

तूला हे कळत होते म्हणुन.
दुसऱ्याचे नाव ठेवलीस
तू माझ्या समोर आणून.

त्रास झाला मला तू
विश्वासघाती म्हणाली म्हणुन.
विश्वासघाती कोण आहे
तू वीचार तुझ्या मनाला लाजून.

मी जर घात केतो आसतो.
तुला मी काहीच  दिले नसतो.
जीव माझा तुझ्यात कधीच
हारवुन टाकलोे नसतो.

आता तरी बोल आता तरी खोल
मझ्या कविता तुझ्या मुळे
बनल्या अनमोल.

त्रास देवून काय मिळते तुला
सांग मला येवुन.
आता या जगातून चालले आहे
मन माझे मरून.

                 बबलु
          9623567737

Marathi Kavita : मराठी कविता