Author Topic: शेतकरी दिवस  (Read 443 times)

Offline sanjay limbaji bansode

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 260
शेतकरी दिवस
« on: June 22, 2015, 03:37:59 PM »
झाला झाडू दिवस
झाला योगा दिवस
कधी येतोय साहेब
आमचा शेतकरी दिवस !!


पन्नास किलोची गोणी
बघा उचलून डोक्यावर
तीन तीन हांडे पाणी
आणून दाखवा डोक्यावर !


शेतकऱ्याच्या सूखासाठी
करा एकदा नवस
कधी येतोय साहेब
आमचा शेतकरी दिवस !!


पोटाची खळगी तुमची
ठेवा जरा उपाशी
शीळी भाकर खा आमची
नका खाऊ तुपाशी !


आमच्या बापासारखा
काढा एकतरी दिवस
कधी येतोय साहेब
आमचा शेतकरी दिवस !!


नांगर धरून शेतात
चालवून दाखवा दिवसभर
गळक्या पत्राच्या घरात
राहून दाखवा रातभर !

बिना लाईटची बघा
आमची रोजची अमावस
कधी येतोय साहेब
आमचा शेतकरी दिवस !!


विधवा झालेली शेतकरीन
बघा तिचे हाल
शेतात राबणारी मोलकरीन
घरावीना बेहाल !


तिचेही येऊद्या साहेब
एकदा सुगीचे दिवस
कधी येतोय साहेब
आमचा शेतकरी दिवस !!


कवी - संजय बनसोडे
9819444028

Marathi Kavita : मराठी कविता