Author Topic: ब्रेक नंतरची व्हर्टूअल भेट  (Read 2791 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
     
ती : हाय डीसिव्हर कसा आहेस ?
तो : हा ? अरे अजून ब्लॉक केलं नाहीस ?
    मी तर मस्त मजेत !!
    तुझं कसं चाललंय ?
ती : ठिक आताच कॉलेज मध्ये जावू लागलेय .
    आणि तू कमीने,
    कुठली सुंदर पोरगी शोधली म्हणे
    खर की काय ?
तो : हे हे ,चलती का नाम जिंदगी .
    तू पण शोध एखादा चांगल्या घरातला
    शिकला सवरला ,परदेशी गेलेला
    वा जावून आलेला.
ती ; काही गरज नाही फुकटच्या सल्ल्याची
    कुणी मागितला नाही
    माझं मी बघेन काय करायचं ते
    आणि हो, त्या बिचारीलाही फसवू नकोस
    आहे त्याहून बाजारी होऊ नकोस
तो : परत परत तेच काय ,
    पुन्हा डोक फिरलं की काय .
    जावू दे बाय
    आणि हाय केल्या बद्दल थॅक्स
ती : डोम्बालाच थॅक्स,
    चिखलात दगड फेकायची सवय माझी
    अजून जात नाही बाकी काय नाही ..

        विक्रांत प्रभाकर
        http://kavitesathikavita.blogspot.in/