Author Topic: अश्रु ....  (Read 1204 times)

Offline Prem Mandale

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 136
  • Gender: Male
  • एक शापित प्रेम वेडा (Alone Kils)
अश्रु ....
« on: June 24, 2015, 12:17:29 PM »
अश्रु हे हसु पेक्षा जास्त
चांगले असतात .
.
कारण की …
.
हसु हे सगळ्यासाठी
असत …
.
पण …
.
अश्रु फक्त एखाद्या खास
व्यक्ति साठीच असतात…
.
स्वयलिखित - Prem Mandale (Alone Kils).

Add Me Facebook :: https://m.facebook.com/alonekils1?refid=17&ref

Marathi Kavita : मराठी कविता