Author Topic: आयुष्य सुंदर बनवुन बघा…  (Read 649 times)

Offline Prem Mandale

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 136
  • Gender: Male
  • एक शापित प्रेम वेडा (Alone Kils)
एखाद्याच्या दु:खी आयुष्यात
थोडेसे सूखाचे रंग
भरून बघा …
.
खुप जगले
स्वतासाठी कधी
दुसर्यासाठी जगुन बघा...
.
आपल आयुष्य
खुप सुंदर आहे त्याचही
आयुष्य सुंदर बनवुन बघा… :-)
.
स्वयलिखित - Prem Mandale (Alone Kils).

Add Me Facebook :: https://m.facebook.com/alonekils1?refid=17&ref