Author Topic: आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणिव करुन दिलीस  (Read 1118 times)

Offline sk kaju

  • Newbie
  • *
  • Posts: 9
  • Gender: Female
आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव करुन दिलीस :)
जे कधी माझ्या नशिबातुन हरवले होते
आज तेच प्रेम तु सावरुन घेऊन आलास.. :(
आला आहेस तर तुला एकच मागणे मागते
तुझे हे प्रेम माझ्यासाठी असेच जपुन ठेव..
जगण्याचे कारण आहे प्रेम तुझे
असेच ते जपुन ठेव.. :)
माझे आयुष्य तर कधीच संपले होते
माझा प्राण बनुन तु आलास..
मरेल मी तु दुर गेलास तर :(
मला तुझ्या मिठित ठेव.. :)
आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणिव करुन दिलीस. :)


...... एस के काजू