Author Topic: तू होती म्हणून  (Read 1110 times)

Offline shrikrushna Gaikwad

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 71
  • Gender: Male
तू होती म्हणून
« on: August 05, 2015, 09:17:15 AM »
तुझ्या अन माझ्या प्रेमाला
कशाचीच आस नव्हती
तू होती म्हणून
प्रेमाची बरसात होती

शोधत होतो तूला
पुन्हा त्याच रस्त्यावर
जेथे तू भेटली होती
तू होती म्हणून
प्रमाची गाडी त्याच रस्त्यावर चालत होती

आज मनामध्ये
आठवनींची शाळा भरली होती
तू होती म्हणून
मनाला ही तूझीच ओढ लागली होती

डोळ्यानाही आज
तूझी आठवण झाली होती
आठवन सागण्यासाठी
आसवांची नदी वहात होती
तू होती म्हणून
डोळ्यामध्ये प्रेमाची नशा होती

आसवांची शाई
आठवनींची लेखनी केली
आज पुन्हा तुझ्या आठवनीत कवीता लिहीली
तू होती म्हणुन
कवीतांची बरसात होती

श्रीकृष्णा गायकवाड(shri) नाशीक
Replay on
Mail-shrikrishnsk@gmail.com

Marathi Kavita : मराठी कविता