Author Topic: विद्ध मरण  (Read 625 times)

Offline विक्रांत

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1,550
विद्ध मरण
« on: September 05, 2015, 10:30:23 PM »
तसे तर हे जीवन
जात आहे ओघळून 
हळू हळू अंधार मी
घेत आहे पांघरून
 
ती गाणी कालची तू
नकोच दावू म्हणून
प्रत्येक तान त्यातली 
बसली आहे रुतून
 
जमले तर ये जरा
किंचित वेळ काढून 
चार बाण रुतेलेले
हलकेच घे काढून

तेव्हाही दुखणारच
दु:ख ते वेगळेपण
साचलेले नसेल गं 
तयात विद्ध मरण

विक्रांत प्रभाकर
http://kavitesathikavita.blogspot.in/


Marathi Kavita : मराठी कविता