Author Topic: असे वाटते  (Read 914 times)

Offline Kishor Dange

  • Newbie
  • *
  • Posts: 10
असे वाटते
« on: September 29, 2015, 03:29:47 AM »
असे वाटते अलगद यावे ,
तुझ्या रोमा रोमात पसरावे...
कोपऱ्यातला  दिवयाचा परकाश होउन ,
तुझ्या सर्वांगाला लपेटून घयावे..
हवेचया झोतावर सवार होउन ,
तुझ्या शवासात विरुन जावे ....
तुझ्या बाहुपाशात येऊन ,
एकांताला हिणवावे....एकांताला हिणवावे......

किशोर डांगे
पाथडीं , जिल्हा अहमदनगर
8805503586

Marathi Kavita : मराठी कविता