Author Topic: साद  (Read 611 times)

Offline Dhara

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
साद
« on: October 11, 2015, 03:31:37 PM »
ऐकू आली साद एक
संगीतात होती नाहली,
नकळत झाली संध्या
लाल रंगात ती नटली...

अन् क्षणात मग तो केविलवाणा भास मिटला,
जाग येताच उमजले- हात लाडका कधीच सुटला

साद नव्हतीच ती - होता टाहो दुःखी मनीचा,
न होते ते संगीत- होता खणखणाट तेच तुटण्याचा

नाही किरणे संध्येची- होते जाळे अंधाराचे,
लाल- नव्हता रंग तो... होते सांडले रक्त हृदयाचे

Marathi Kavita : मराठी कविता