Author Topic: तुच सांग तुझ्याविना.....कसा मी राहु...  (Read 1388 times)

Offline Satish Choudhari

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 65
  • Gender: Male
  • Satish Choudhari
    • Mazya Kavita
अशाच एखाद्या वळणावरती
 भेट कुठेतरी…
 सांज माझी सुनी सुनी
 बनव तिला तु सोनेरी...

 स्वप्नामध्ये माझ्या
 ये तु कधीतरी…
 माझी म्हणुनच ये
 नको आता ती परी...
 
 किती वाट पाहु तुझी
 अन् किती नाही…
 वाट चुकल्यासारखी तरी
 ये माझ्या घरी...

 तुझ्याविना ह्या जिवनाला
 अर्थ कुठं आहे...
 तुच खरी माझी
 बाकी सगळं खोटं आहे

 ये एकदा तरी ये आता
 नको अंत पाहु...
 तुच सांग तुझ्याविना
 कसा मी राहु...
 कसा मी राहु...

 
 --- सतिश चौधरी