Author Topic: आपलीशी वाटणारी व्यक्ति  (Read 1399 times)

Offline rupesh

  • Newbie
  • *
  • Posts: 27
आपलीशी वाटणारी व्यक्ति सुद्दा
आपलीशी वाटणारी व्यक्ति सुद्दा

मधेच सोडून जातात

विश्वास सम्पादन करून

विश्वासघात करतात

कधीच भरणार नाही असे

घाव मनाला देवून जातात

auther unknown

सोबत घलवितात फ़क्त

मोजकेच दिवस

पण आयुष्यभर विसरणार नाही

असे आठवणी देवून जातात

प्रेम केल होत मी तुझ्यावर

मला सोडून तू कशी काय राहशील

आज मी जिथे तुझी वाट पाहत आहे

उदया तूच तिथे माझी वाट पाहशील
« Last Edit: July 26, 2010, 12:45:29 PM by rupesh »