Author Topic: व्यर्थ उतारा मनाचा करायचा नाही  (Read 708 times)

Offline sakhi- ek shapit megh

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
  • Gender: Female
  • be happy
व्यर्थ उतारा मनाचा करायचा नाही
अर्थ प्रेमाचा कधीच कळायचा नाही

दिले काय नि घेतले काय ह्याचा
हिशोब प्रेमात लावायचा नाही ..

आठवण माझी कधी येते का तिला
हा प्रश्न हि आता विचारायचा नाही …

आठवणीत झुरणे , एकटेच हसणे
खूळयांना हा छंद कळायचा नाही

प्रत्येक श्वास माझा माळला तिला मी
निश्वास हि परत मला मागायचा नाही

मागतो कुठे काही लक्षात आणून देतो
दिलेला ‘शब्द’ तिला आठवायचा नाही ..!!
---- vachleli Kavita---
« Last Edit: September 08, 2010, 05:28:38 PM by sakhi- ek shapit megh »