Author Topic: रोज थांबणारी ती  (Read 2968 times)

Offline niteenpund

  • Newbie
  • *
  • Posts: 6
रोज थांबणारी ती
« on: March 20, 2011, 06:30:46 PM »
येतोच तो पावसाळा...
जरा वाट बघूया...
म्हणुनी,
थांबलो त्या रानावरती...
उनाड तसाच,
उजाड तसाच...
निजणारी ती पाखरेही उडाली,
थांबणारी ती,
आज ती ही निघाली...
तशीच...
रणरणत्या उन्हाची फिकीर तिला,
चालताना उन्हात,
ती फक्त चालतच राहिली...
एक आस तिथली,
त्या वृक्षाची ...
ती आस कशाची,
वेडी ती आशा..
रोज थांबणारी ती,
आज न थांबताच निघाली...
उजाड झाडाखालून,
सावलीही  न थांबताच निघाली...[/
center]
niteen pund

Marathi Kavita : मराठी कविता