Author Topic: दोष ना तिचा , दोष तर माझाच  (Read 2665 times)

Offline chetan (टाकाऊ)

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 86
  • Gender: Male
तिच्यासोबत का मी येवढा गुंतलोय
स्वताला विसरून ,तिचाच होऊन बसलो
तिच्या प्रेमासाठी येड्यागत तिच्या अवती भोवती खिदळत बसलो
पण यात दोष ना तिचा,दोष तर माझाच

तिच्यासोबत का मी येवढा गुंतलोय
नाव तिचे वाळूवर लिहिले
  पण येणाऱ्या जाणार्या लाटेणी
ते पुसून टाकले
पण यात दोष ना तिचा दोष तर माझाच
कि मी त्या वाळूवर नाव तिचे लिहिले

तिच्यासोबत का मी येवढा गुंतलोय
कि या डोळ्यांना अता तिच्याशिवाय
काहीच बघावास वाटत नाही
  तिला पाहिल्याशिवाय एक दिवस हि जात नाही
पण यात दोष ना तिचा, दोष तर माझाच
कि माझ्या डोळ्यांना तिच्या रुपाची गरज भासते

तिच्यासोबत का मी येवढा गुंतलोय
आकाशातल्या त्या अगणित तार्यांपेक्षा हि
माझा तारा मलाच आवडतोय
  त्यांच्या प्रकाशापेक्षाही
तिचा प्रकाश माझ्या अंधाराला आवडतोय
पण यात दोष ना तिचा , दोष तर माझाच
कि मी तिला माझ्या मनाचा तारा बनविल

अता एकच मागण देवाकडून
तिचे  हास्य तसच राहो,तिचे आसवे माझे होवो
माझ्या विना सुद्धा ती आनंदी राहो
  कारण यात दोष ना तिचा,दोष तर माझाच
नकळत तिच्या आयुष्यात येऊन बसलो :(

चेतन राजगुरू २१-०५-२०११ १०:५०

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline mahesh4812

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 274
Re: दोष ना तिचा , दोष तर माझाच
« Reply #1 on: May 21, 2011, 03:24:06 PM »
avadli kavita...