Author Topic: आठवण तुझी आल्यावर  (Read 4110 times)

Offline mrralekar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 32
आठवण तुझी आल्यावर
« on: August 08, 2011, 12:37:44 AM »
आठवण तुझी आल्यावर, मन माझे स्वतः शिच बोलत बसते,
सागल्या मध्ये असून सुद्धा, एकटे मज करून जाते,
जसे वाऱ्या संगे, खोल दरीत उतरून जाते,
तर कधी उडता उडता ढगान मध्ये निसटून जाते,

तू सोबत नसतेसच,
पण मन वेडे, तू असल्याचा आभास मज करून जाते,
तू असशीलही कुठे तरी,
म्हणून कदाचित मन वेडे सगळी कडे भटकत राहते.

तू कोण? कुठली? कशी?
मन माझे स्वतःला विचरत बसते,
आणि याच प्रश्नाचा शोधात ते भटकत राहते.


By Mehar R Ralekar
« Last Edit: August 09, 2011, 01:55:46 AM by mrralekar »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline mahesh4812

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 274
Re: आठवण तुझी आल्यावर
« Reply #1 on: August 11, 2011, 07:12:38 PM »
keep it up

Offline mrralekar

  • Newbie
  • *
  • Posts: 32
Re: आठवण तुझी आल्यावर
« Reply #2 on: August 27, 2011, 12:09:49 AM »
Thanks ........