Author Topic: जेव्हा तो शांत असतो  (Read 1664 times)

Offline truptikadam

  • Newbie
  • *
  • Posts: 12
  • Gender: Female
जेव्हा तो शांत असतो
« on: September 03, 2011, 11:35:08 AM »
जेव्हा  तो  शांत  असतो       
                                     
जेव्हा  तो  शांत  असतो
तेव्हा  सर्वाहून  तो  वेगळा  असतो 
काहीच  नाही  बोलला  तरी                       
त्याच्या  शांततेत  तो  बोलत  असतो …
स्वतःशी   आणि  माझ्याशीहि 
जेव्हा  तो  शांत  असतो
सारे  आकाश  निरभ्र  वाटते
कितीही  रंग  भरले  तरी
सारे  बेरंगच  आहे  असे  वाटते
जेव्हा  तो  शांत  असतो
खुपसा  संयमी  वाटतो
मनातील  वादळांना  मात्र  तो
एकटाच  समोर  जात  असतो
जेव्हा  तो  शांत  असतो
फक्त  बाहेर  बघत  राहतो
माझ्या  बरोबर  असून  सुद्धा  तो
त्याच्या  आठवणींचा  होऊन  जातो
जेव्हा  तो  शांत  असतो
ओळखीचा  असून  अनोळखी  वाटतो  …….
मग  सर्व  सोडून  त्यालाच  शोधते
पुर्वीसारखा  सापडेल  थोडा  माझ्यात,  थोडा  त्याच्यात
जेव्हा  तो  शांत  असतो
उसंत  लाटाहि  शांत  वाटतात
कितीही  आवाज  केला  तरी
त्याच्या  शांततेत  मिसळतात
तो  असा  मला  मुळीच  आवडत  नाही
तो  शांततेत  बोलत  असला  तरी
त्या  शांतते  आवाज  नाही   आहेत
त्या  फक्त  आणि  फक्त  भावना
त्याच  भावनेतून  त्याचे  प्रेमळ  शब्द  शोधत आहे
अजूनही  …………. त्याच  शांततेत त्याचा आवाज  शोधत  आहेतृप्ती कदम
१६.०५.२०११
« Last Edit: September 03, 2011, 11:53:47 AM by talktoanil »

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline amoul

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 654
  • Gender: Male
  • tAKE iT eASY
Re: जेव्हा तो शांत असतो
« Reply #1 on: September 05, 2011, 10:03:11 AM »
khup sundar