Author Topic: आभाळ  (Read 1361 times)

Offline sharktooth19

  • Newbie
  • *
  • Posts: 34
आभाळ
« on: September 05, 2011, 06:50:41 PM »
जगाला पावसाचे दान देऊनही,

आभाळ मात्र कोरडेच.

तसा मी,

प्रेमाला पारखा

Marathi Kavita : मराठी कविता