Author Topic: तुला माझी आठवण येईलचं..  (Read 2868 times)

Offline shardul

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 186
तुला माझी आठवण येईलचं..
« on: October 29, 2011, 04:04:35 PM »
कधी मलाच कळत
नाही,
प्रेम मला येत नाही..
अगं प्रेमच करतोय मी,
तु करावं असं मी म्हणत नाही..
प्रेम कर माझ्यावर,
मि तुला म्हणणार नाही..
मी मात्र जळत राहणार,
जोवर तुला कळणार नाही..
किती दिवस असं
वागशील,
एकदा तरी प्रेमाने बघशील..
जळलेल्या प्रेमाची
आठवण काढशील,
तुला कळून चुकेल..
माझं प्रेम खरं होतं,
उशीर झाला असेल..
प्रेत माझं जळत होतं,
मी शांत होईनचं..
राख थंड होईलचं,
माझं प्रेम आठवेलचं..
माझा भास होईलचं,
तुला माझी आठवण येईलचं..

-- Author Unknown

Marathi Kavita : मराठी कविता