Author Topic: तुला आठवता आठवता  (Read 2211 times)

Offline Preetiii

 • Newbie
 • *
 • Posts: 44
तुला आठवता आठवता
« on: October 17, 2012, 02:54:26 PM »
तुला आठवता आठवता

 

कविता लिहावी म्हटलं

म्हणून निलं पेन हाती घेतले

आणि झटकन डोळ्यांसमोर

 तुझेच चित्र तरळले

 

तो शामालारंग  तुझा

ते डोळे तुझे पाणीदार

तरतरीत नाक ते तुझे

चाल तुझी तडफदार

 

हसताना एकाच गालावर

पडायची सुंदर खाली एकदम

कितीही रागावलेला असलास तरीही

माझ्या बालीशपणावर हसायाचास  खुदकन

 

तुला आठवता आठवता निळाईने

तुझे अगदी छान चित्र रेखाटले

फक्त नजर लागू नये तुला म्हणून

काजळाचा ठिपका द्यायला विसरले

 

काय होतं तुझ्यात इतकं

की तुलाजूनही नाही विसरले

कविता लिहिता लिहिता आता

मी तर चित्रकारही झाले !!!

Author :- Unknown

Marathi Kavita : मराठी कविता


Offline Mandar Bapat

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 263
 • Gender: Male
Re: तुला आठवता आठवता
« Reply #1 on: October 17, 2012, 04:25:58 PM »
chan :)

Offline Preetiii

 • Newbie
 • *
 • Posts: 44
Re: तुला आठवता आठवता
« Reply #2 on: October 18, 2012, 11:12:33 AM »
Thank u

Offline Vaishali Sakat

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 161
Re: तुला आठवता आठवता
« Reply #3 on: October 20, 2012, 12:40:06 PM »
Mastach Yarr........ ;)

MLR

 • Guest
Re: तुला आठवता आठवता
« Reply #4 on: October 28, 2012, 10:50:10 AM »
तुला आठवता आठवता

 
कविता लिहावी म्हटलं

म्हणून निलं पेन हाती घेतले

आणि झटकन डोळ्यांसमोर

 तुझेच चित्र तरळले

 

तो शामालारंग  तुझा

ते डोळे तुझे पाणीदार

तरतरीत नाक ते तुझे

चाल तुझी तडफदार

 

हसताना एकाच गालावर

पडायची सुंदर खाली एकदम

कितीही रागावलेला असलास तरीही

माझ्या बालीशपणावर हसायाचास  खुदकन

 

तुला आठवता आठवता निळाईने

तुझे अगदी छान चित्र रेखाटले

फक्त नजर लागू नये तुला म्हणून

काजळाचा ठिपका द्यायला विसरले

 

काय होतं तुझ्यात इतकं

की तुलाजूनही नाही विसरले

कविता लिहिता लिहिता आता

मी तर चित्रकारही झाले !!!

Author :- Unknown
[/quote]